• Ψυχική Υγεία κι Ευεξία

    Wellness – Ευεξία

    Ετυμολογικά η λέξη Ευεξία   προέρχεται από το πρόθεμα ‘’ευ’’ που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ‘’καλό’’ και τη λέξη ‘’έξις’’ που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συνήθεια και προέρχεται από το ρήμα έχω. Δηλαδή η λέξη σημαίνει : η καλή συνήθεια. Η ευεξία είναι μια ατομική γενική αίσθηση, πηγάζοντας από των εσωτερικό ψυχισμό του ατόμου,αναδεικνύοντας την  υγεία την  δύναμη και την  ομορφιά. Αφορά μια συγκεκριμένη κατάσταση της  ανθρώπινης Ύπαρξης στο σύνολό της , συνδέοντας σώμα – ψυχή & πνεύμα. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε  άνθρωπος έχει ΕΥΕΞΙΑ, όταν διαθέτει καλή Ψυχοπνευματική  & Σωματική Υγεία. Η Ευεξία χωρίζεται στους εξής Θεματικούς άξονες: Φυσικός Άξονας/Σώμα – Πνευματικός Άξονας – Διανοητικός Άξονας/Νόηση –…