• Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

    Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

    Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του  πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν  περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό  να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά,  όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην  εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα.  Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο νόμος (4019/2011) για την  Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική  Επιχειρηματικότητα στις Ευπαθείς Κοινωνικά  Ομάδες ανήκουν «οι ομάδες του πληθυσμού,  των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και  οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας  κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων,  είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή  νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας,  είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα  οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία  της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής  οικονομίας».  Ο ίδιος νόμος χωρίζει τις Ευπαθείς Κοινωνικά  Ομάδες σε…