• Ψυχική Υγεία κι Ευεξία

    Ψυχική υγεία και ευεξία

    Η έρευνα στη Θετική Ψυχολογία, τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει αναδείξει επαρκώς τη σύνδεση της ψυχικής υγείας- ευεξίας με τα θετικά συναισθήματα. Η ψυχική υγεία, υπό το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας,  συμπεριλαμβάνει τα θετικά συναισθήματα, την δέσμευση και νοηματοδότηση της ζωής, τις θετικές και δημιουργικές σχέσεις με τους άλλους και την επίτευξη στόχων. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν και συνάδουν με την διακηρυγμένη θέση ότι η ψυχική υγεία είναι πέρα και πάνω από την απουσία ψυχικής νόσου. Διαπιστώνουμε, πως  το σύνορο μεταξύ ψυχικής υγείας και ευεξίας είναι μάλλον εγγύτερο, οι έννοιες αυτές πλησιάζουν και ανατροφοδοτούν η μια την άλλη, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο όσο και σε κλινικό (Seligman, 2008).…

  • Ψυχική Υγεία κι Ευεξία

    Wellness – Ευεξία

    Ετυμολογικά η λέξη Ευεξία   προέρχεται από το πρόθεμα ‘’ευ’’ που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ‘’καλό’’ και τη λέξη ‘’έξις’’ που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συνήθεια και προέρχεται από το ρήμα έχω. Δηλαδή η λέξη σημαίνει : η καλή συνήθεια. Η ευεξία είναι μια ατομική γενική αίσθηση, πηγάζοντας από των εσωτερικό ψυχισμό του ατόμου,αναδεικνύοντας την  υγεία την  δύναμη και την  ομορφιά. Αφορά μια συγκεκριμένη κατάσταση της  ανθρώπινης Ύπαρξης στο σύνολό της , συνδέοντας σώμα – ψυχή & πνεύμα. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε  άνθρωπος έχει ΕΥΕΞΙΑ, όταν διαθέτει καλή Ψυχοπνευματική  & Σωματική Υγεία. Η Ευεξία χωρίζεται στους εξής Θεματικούς άξονες: Φυσικός Άξονας/Σώμα – Πνευματικός Άξονας – Διανοητικός Άξονας/Νόηση –…