• εικόνα ολιστικής προσέγγισης υγείας
    Ολιστική Προσέγγιση της Υγείας

    Ολιστική Προσέγγιση της Υγείας

    Η ολιστική ιατρική πρόκειται για ένα σύστημα ιατρικής φροντίδας, που λαμβάνει υπόψη του το άτομο ως ολότητα, εστιάζει στο σώμα, στο νου και στο πνεύμα, μα κυρίως στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Κύριο μέλημα της ολιστικής θεραπευτικής πρακτικής είναι η σωστή ισορροπία όλων των παραγόντων που απαρτίζουν τον άνθρωπο, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης υγείας και ευεξίας. Η υγεία, σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση, προσδιορίζεται ως η απεριόριστη και ανεμπόδιστη ροή της ενέργειας μέσα στο σώμα, στο νου και στο πνεύμα. Μπορούμε να εντοπίσουμε τις απαρχές της στην αρχαία Ελλάδα και στον Ιπποκράτη, ο οποίος θεωρούσε ότι οι ασθένειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απευθείας μέσω χορήγησης φαρμάκων, αλλά αρχικά με…